fredag 29 augusti 2008

ByggTV.se Ny sajt i nätverket

Forum för filmer inom kategorin bygga, fixa själv, inredning och trädgård som instruerar, informerar och inspirerar. ByggTV.se


Solkalkylatorn Roofray

Energideklarationen

Ska du ha genomfört enenergideklaration innan årsskiftet – då är det dags att börja planera. Är du förberedd går jobbet snabbare och kostar mindre.Den här listan kan vara till hjälp – mer detaljerade tips hittar du på Boverkets hemsida. Tänk på att ackrediterade företag måste upprätta energideklarationen – du får inte göra den själv!

1. Plocka fram handlingar som underlättar konsultens arbete – ritningar, besiktningsprotokoll, el- och värmeräkningar,uppgifter om ombyggnader, resultatfrån radonmätningar och ventilationskontroller.Det är bra om du har mättupp den så kallade tempererade arean.

2. Kontakta ett konsultföretag som är ackrediterat av SWEDAC för att utföra energideklarationer. Alla godkända företag hittar du på http://www.swedac.se/

3. Med hjälp av ditt underlag tar konsulten fram data på fastighetens energianvändning. Uppgifterna ligger till grundför förslag till kostnadseffektiva åtgärder som kan sänka energianvändningen. Juhögre den relativa energianvändningen är, desto större blir behovet av besiktning. Om byggnaden behöver gås igenom på plats beror på om konsulten bedömer att det kan leda till kostnadseffektivaförslag.

4. Konsulten matar in de uppgifter som krävs i registret. Ett referensvärde som visar husets relativa energianvändningräknas fram. Du får en rapport och en sammanfattning, som ska anslås i byggnadens entré.

5. Du är inte tvungen att följa konsultensåtgärdsförslag – men tänk på att det lönar sig!