söndag 26 april 2009

Byggindustrin


Ett 40 år gammalt avtal om att försäkra företagens anställda som träffades med Byggnads som avtalspart sades på torsdagen upp av av BI.

onsdag 11 mars 2009

Palikka bygge

Lite bandslingor och brädlappar håller ihop det hela åsså stoppar man ner ett järn här och där, lite dubbla tolvor på det med en snygg gavelgjutning å sen är det klart.
Vem har sagt att det är svårt å bygga....

fredag 13 februari 2009

Besiktingsmannen "bytte kostym"

Besiktingsmannen "bytte kostym" och som Älvsbyhus hantverkare började han avhjälpa fel som han själv påpekat. Familjen Rosén i Östersund vittnar om ett ovanligt besiktningsförfarande.

Plus - Studio med Älvsbyhus representant

Det finns fler som har haft problem med Älsbyhus läs mer här

måndag 9 februari 2009

Tuffare för barnfamilj med småhusdröm

Trots högre disponibel inkomst och lägre fastighetsskatt blev det svårare för barnfamiljer att köpa hus 2008 jämfört med året innan. Högre priser i kombination med de nya uppskovsreglerna som begränsar och beskattar tidigare vinster är viktiga orsaker. För femte året i rad har Villaägarnas Riksförbund undersökt möjligheten för två vanliga familjetyper, tjänstemannafamiljen och LO-familjen, att skaffa eget hus. Högre huspriser och stigande räntor försvårade för familjerna under 2008. Flera banker höjde också kravet på kontantinsats. källa Villaägarnas Riksförbund
Läs mer

måndag 12 januari 2009

Krångel med rotavdrag


Frågor och svar om ROT-avdraget
Regeringen föreslår satsningar om drygt 8 miljarder kronor för 2009 för att stärka arbetsmarknadspolitiken och öka efterfrågan inom byggsektorn. Bland annat föreslår regeringen att skatten ska sänkas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader - så kallade ROT-tjänster.
Förslaget om ROT-avdrag gäller från den 8 december 2008. När det gäller svaren på detaljer kring vilka arbeten som omfattas baseras de på praxis under tidigare perioder med ROT-avdrag. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229). källa:Regeringskansliet

Det har varit fågetecken kring om man kan jämka för rotavdraget.
Därför att det inte fanns en ruta för "rotavdrag" på jämkningsblanketten.??

Nu meddelar Skatteverket till Dagens Industri att:
”När det gäller jämkning för ROT-avdraget så anger man beloppet i 'hushållsnära tjänster' samt anger under 'övriga upplysningar' att yrkandet avser ROT-avdraget samt vilka arbeten som utförts och för vilken fastighet. Gärna även bifoga kopia av fakturan.”

Rotavdraget för renoveringsarbeten gäller svenskar i hela EU eftersom det är en del av regelverket för hushållsnära tjänster. Äger man ett hus på till exempel Mallorca så går det bra att dra av kostnaderna även om det är spanska byggnadsarbetare som gjort jobbet. "Jättebra, nu blir det mer jobb", utbrister de svenska hantverkarna.
Grattis Zlatan nu kan du göra avdrag både i Milano och Malmö.