måndag 12 januari 2009

Krångel med rotavdrag


Frågor och svar om ROT-avdraget
Regeringen föreslår satsningar om drygt 8 miljarder kronor för 2009 för att stärka arbetsmarknadspolitiken och öka efterfrågan inom byggsektorn. Bland annat föreslår regeringen att skatten ska sänkas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader - så kallade ROT-tjänster.
Förslaget om ROT-avdrag gäller från den 8 december 2008. När det gäller svaren på detaljer kring vilka arbeten som omfattas baseras de på praxis under tidigare perioder med ROT-avdrag. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229). källa:Regeringskansliet

Det har varit fågetecken kring om man kan jämka för rotavdraget.
Därför att det inte fanns en ruta för "rotavdrag" på jämkningsblanketten.??

Nu meddelar Skatteverket till Dagens Industri att:
”När det gäller jämkning för ROT-avdraget så anger man beloppet i 'hushållsnära tjänster' samt anger under 'övriga upplysningar' att yrkandet avser ROT-avdraget samt vilka arbeten som utförts och för vilken fastighet. Gärna även bifoga kopia av fakturan.”

Rotavdraget för renoveringsarbeten gäller svenskar i hela EU eftersom det är en del av regelverket för hushållsnära tjänster. Äger man ett hus på till exempel Mallorca så går det bra att dra av kostnaderna även om det är spanska byggnadsarbetare som gjort jobbet. "Jättebra, nu blir det mer jobb", utbrister de svenska hantverkarna.
Grattis Zlatan nu kan du göra avdrag både i Milano och Malmö.

Inga kommentarer: