måndag 29 september 2008

”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Fortsatt höjda fjärrvärmetaxor och dramatiskt ökade kostnader för avfallshantering
Idag publiceras årets Nils Holgersson rapport – en sammanställning av värme-, varmvatten-, VA-, el- och renhållningskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Rapporten produceras av Avgiftsgruppen där Riksbyggen, HSBs Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår.

Årets rapport visar på en fortsatt ökad prisutveckling inom fjärrvärmeområdet, ökningstakten för VA och avfall ligger precis som för fjärrvärmen klart över konsumentprisindex. Skillnaden i totalkostnad mellan stad och glesbygd har också fortsatt öka till exempel kan det vara upp till 40kr/kvm dyrare i glesbygden än i staden.


Undersökningen ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige” genomförs årligen av Fastighetsägarna Sverige, HSB, Hyresgästföreningen,
Riksbyggen och SABO inom den så kallade Avgiftsgruppen.
Målet är att komma ut brett med information nationellt och lokalt.
Syftet är att påverka leverantörer av fjärrvärme, vatten och avlopp,
eldistribution och renhållning till att hålla en skälig prisnivå.
För en mer detaljerad rapport, besök www.nilsholgersson.nu
Avgiftsrapporten

Inga kommentarer: