onsdag 1 oktober 2008

Alla småhusfastigheter ska taxeras 2009

Alla Sveriges 2,3 miljoner fastigheter av typen småhusenhet ska nu taxeras.
De allra flesta småhusägare får ett "Förslag" (vit blankett) från Skatteverket med ett nytt taxeringsvärde framräknat. Om alla uppgifter stämmer och man är nöjd med förslaget ska man inte göra något alls.
Alla som har ett småhus som är nybyggt 2002 eller tidigare bör dock kontrollera standardfrågorna om underhålls- och ombyggnadsstandard. Om underhålls- eller ombyggnadsarbeten har gjorts på huset 2003 eller senare, kan det föreslagna "nej"-svaret behöva ändras till "ja".

Från och med i år finns både fastighetsdeklarationen och förslaget som en e-tjänst .

Inga kommentarer: