tisdag 21 oktober 2008

Bostadsbyggandet fortsätter att minska

Bostadsbyggandet minskar stort enligt Boverkets senaste analys i ”Boverkets indikatorer”. Antalet påbörjade bostäder bedöms fram till år 2009 ha minskat med 40 procent, 16 000 bostäder, jämfört med de faktiska byggstarterna år 2006. Större delen av minskningen inträffar redan i år.
Läs mer

Inga kommentarer: