tisdag 28 oktober 2008

Enklare bygglovsprocess med nya regler

Förslaget till ny bygglovsprocess kan lösa många problem som finns idag anser Sveriges Kommuner och Landsting i ett yttrande över byggprocessutredningens slutbetänkande.
PDF-Byggprocessutredningens betänkande: Bygg - helt enkelt

Inga kommentarer: