fredag 10 oktober 2008

Nu sjunker de bundna boräntorna

Ikanobanken sänker de bundna boräntorna. Samtliga bundna lån sänks med 0,20 procentenheter. Ett lån bundet i två år får en ränta på 5,77 procent och ett lån bundet i fem år får en ränta på 5,92 procent. Den rörliga räntan är oförändrad på 6,65 procent. Källa:E24

Inga kommentarer: