torsdag 9 oktober 2008

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier

Ny motor driver bygginvesteringarna framåt
De senaste månaderna har de ekonomiska utsikterna försämrats markant.
Efterfrågan på nya bostäder minskar i snabb takt till följd av att
hushållens förtroende för den ekonomiska utvecklingen sjunker.
Regeringens välbehövliga satsning på infrastrukturen får bygginvesteringarna att drivas av en helt ny motor.
Därigenom undviks en annars ofrånkomlig nedgång och bygginvesteringarnas
tillväxt dämpas från 4 procent i år till 1 procent 2009.
Det visar den senaste konjunkturbedömningen från Sveriges Byggindustrier.
pressmeddelande | webbtv |

Inga kommentarer: